I 1930 ble det stiftet en misjonsforening til inntekt for misjonsarbeid i Kongo.
Kort fortalt så ledet dette fram til stiftelsen av Betel, Konnerud Baptistmenighet i 1984 etter å ha vært en utpost fra Drammen Baptistmenighet i mange år.

Betel er en frimenighet på Kon­nerud i Drammen og tilknyttet  Det Norske Baptistsamfunn.

Baptistkirken på Konnerud er en selvstendig kirke som demokratisk tar egne avgjørelser. Vi har ingen biskop eller statlig instans som bestemmer over oss. Kirken er et fellesskap av mennesker som hver for seg er kommet til tro på Jesus Kris­tus, og på Guds ord.

Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord, og vi holder den for å være den normerende rettesnor for tro, lære og liv.